Nog vragen? Bel ons!
+34 934 230 933


winkelwagen

Algemene voorwaarden

Aankoop van producten

Bestellingen


Wij zullen met alle redelijke zorg, voor zover het in onze macht ligt om dit te doen, om de details van uw bestelling en betaling geheim te houden, maar in de afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u mag lijden indien een derde onbevoegd toegang tot alle gegevens die u verstrekt bij het openen of het bestellen van de Website. Volledige betaling van alle goederen dient te geschieden vóór aflevering of vóór de opmaat gemaakte mural wordt gemaakt. De bestelde goederen die direct leverbaar zijn moeten volledig worden betaald via een van de methoden welke vermeld staan op onze website op het moment van bestellen, indien er geen betaling is gedaan dan zijn wij genoodzaakt om uw bestelling te annuleren. U betaalt de juiste prijs voor het kopen van de goederen en diensten op onze website op de datum waarop u uw bestelling plaatst. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn weergegeven, maar heel af en toe kan er een fout optreden. Als dit gebeurt zullen wij de prijs wijzigen en u vragen een bevestiging te sturen of u de goederen nog wenst te kopen tegen de juiste prijs.

Contract van de bestelling

De technische stappen die nodig zijn om het contract tussen u en ons te maken zijn als volgt:

  • U plaatst de bestelling voor uw producten op de Website door te drukken op de knop Bevestigen aan het einde van het betalingsproces. U wordt begeleid door het proces van het plaatsen van een bestelling door een reeks eenvoudige instructies op de website.
  • U ontvangt een orderbevestiging per e-mail waarin de producten vermeld staan die u hebt besteld. Niet-acceptatie van een opdracht kan een gevolg zijn van o.a.:
  • Het product dat u besteld heeft is niet uit voorraad leverbaar.
  • Het autoriseren van uw betaling is niet gelukt.
  • De identificatie van een prijs of de productbeschrijving geeft een foutmelding.

Productomschrijving


Elk product wordt verkocht zoals aangegeven onder de Beschrijving van het Product waarin aanvullende specifieke voorwaarden met betrekking tot het Product inclusief, zonder beperking, bepalingen en voorwaarden met betrekking tot geschatte leverdatum en levertijd staan vermeld. Bloompapers S.L. heeft er alles aan gedaan, het voorbereiden en controleren van de inhoud van deze website, om ervoor te zorgen dat alle gegevens juist zijn, in het bijzonder de prijzen en productbeschrijvingen. Bestellingen worden alleen geaccepteerd als er geen materiële afwijking is ten aanzien van de details, prijzen en productbeschrijvingen. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats na verzending van de bestelde producten. Alle maten en afmetingen zijn bij benadering, maar we doen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Veilig betalen


Online betalingen met credit-of debetkaart op Bloompapers SL worden gemaakt door middel van La Caixa bank. Na bevestiging van uw aankoop en adresgegevens zal u worden gevraagd om uw betalingsgegevens op beveiligde servers van La Caixa bank in te voeren. Het is onze hoogste prioriteit om ervoor te zorgen dat uw transactiegegevens worden veilig bewaard te allen tijde.

Transactie beveiliging


De kaarthouderinformatie wordt nooit doorgegeven aan Bloompapers. U kunt volledig zeker van zijn dat er niets van wat u heeft doorgegeven aan La Caixa bank kan worden onderzocht, gebruikt of gewijzigd door derden die proberen toegang te krijgen tot gevoelige informatie.

Uw bestelling

Volg uw bestelling


Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt u een bevestiging e-mail van Bloompapers.nl waarin staat dat uw bestelling is geaccepteerd. Wanneer de bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail met vermelding van de datum van verzending. Indien u wenst om uw pakket te volgen, gewoon een e-mail te sturen naar info@bloompapers.nl waar we antwoorden met de relevante tracking-nummer. Alle bestellingen worden verzonden door TNT en de goederen kunnen worden gevolgd met behulp van hun klantenservice, of op hun website.

Zodra uw bestelling is verzonden, zal elke wijziging in het adres, dat oorspronkelijk aan ons doorgegeven is, extra kosten en een extra week levertijd met zich meebrengen. Retouren en terugbetalingsbeleid

Retouren en terugbetalingsbeleid


Wij hopen dat u tevreden zult zijn met uw aankoop. Echter, als u niet volledig tevreden bent met uw Bloompapers product en u wilt het terugsturen dan kunt u dit doen op uw kosten. U heeft 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling om ons te informeren over het retourneren van uw bestelling. Wanneer wij het product in volledig verkoopbare staat, onbeschadigd en in de originele verpakking retour ontvangen dan kan het product geruild worden of uw wij zullen uw aankoopbedrag terugstorten op uw rekening. Dergelijke retourgoederen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de retouremail bij ons binnen zijn. *

Retourneren kan niet worden aanvaard in de volgende omstandigheden:

  • Wanneer de mural is afgedrukt met een van uw eigen afbeeldingen of van een afbeelding die niet op Bloompapers.nl te vinden is.
  • Wanneer de mural is afgedrukt met een van uw eigen afbeeldingen of van een afbeelding die niet op Bloompapers.nl te vinden is.

De kleuren van de behangen die u ziet op onze website kan iets afwijken van de kleuren op het product. Dit heeft te maken met elke afzonderlijke computer monitor en niet de kwaliteit van het product.

Als u besluit om uw Bloompaper terug te keren, stuur ons dan een e-mail met uw ordernummer en de datum en wij sturen u instructies over hoe verder te gaan.

Retourneren Als gevolg van gebreken of schade


Alle goederen worden grondig gecontroleerd voor verzending om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen en geschikt zijn voor het doel. Maar kijk alle producten bij ontvangst na voor kleur, design, kwaliteit of onvolkomenheden. Het is essentieel dat dergelijke controles worden uitgevoerd vóór het snijden of plakken van de rollen, omdat er geen claims zullen worden aanvaard na het plakken of snijden van het product. Er zal geen restitutie worden afgegeven voor de zelf gemaakte uren of ingehuurde uren voor het behangen van deze behangen.

Goederen moeten worden geïnspecteerd en gecontroleerd voor het snijden. U kan geen aanspraak maken of de goederen ruilen als het materiaal is gesneden. Indien de goederen die zijn ontvangen beschadigd zijn, dan moeten ze worden ondertekend voor als zodanig op de pakbon en we moeten erop gewezen worden schriftelijk aan info@bloompapers.nl binnen 3 werkdagen na ontvangst van het pakket.

U dient alle behang producten te controleren op fouten voor en tijdens het behangen. Als het product volledig beschadigd is of dusdanige fouten vertoond, zal een volledige vervanging of terugbetaling worden gedaan zonder extra kosten. Geen van de bovenstaande voorwaarden hebben invloed op uw wettelijke rechten als goederen defect zijn of niet zijn zoals beschreven.

Verzendkosten


Spanje  -> Geen transportkosten

Canarische Eilanden -> 12€ (incl. BTW)

Groot Brittanie & Europa: 

- Bestellingen > 150 euro geen transportkosten 

- Bestellinegn < 150 euro – 8,95 € 

Bestellingen worden verzonden per TNT koerier en kunnen online worden gevolgd.

VS en Canada: 

- Bestellingen > 150 – 35€ 

- Bestellinegn < 150 euro – 45€ 

Bestellingen worden verzonden per TNT koerier en kunnen online worden gevolgd.

Rest van de wereld: 

- Bestellingen > 150 – 55€ 

- Bestellinegn < 150 euro – 75€ 

Bestellingen worden verzonden per TNT koerier en kunnen online worden gevolgd.

schadevergoeding


In het geval dat de goederen, die u heeft ontvangen, of een fout heeft of beschadigd is, dient u contact met ons op te nemen binnen zeven dagen na ontvangst. U heeft het recht, in het geval van de zaken die ofwel een fout hebben of beschadigd zijn, om de goederen retourneren op voorwaarde dat u ons in kennis hebt gesteld van de gebreken of schade binnen 3 dagen na levering en op voorwaarde dat de schade of de fout niet is ontstaan na de datum van levering aan u.

Annulering van opmaat gemaakte producten


Mocht u een opmaat gemaakte product annuleren om welke reden dan ook, dan moet u dit binnen 24 uur na uw aankoop per email aan ons doorgeven, indien de 24 uur opzegtermijn is verstreken dan is enige terugbetaling aan het oordeel van Bloompapers.

Leveringsinformatie

Levering van Goederen


De verantwoordelijkheid voor, en de eigendom van de goederen gaat over op de klant wanneer de goederen zijn geleverd. Elke leveringsdata of voorraad aankomstdata, gevraagd en genoteerd zijn slechts schattingen. Wij zullen er alles aan doen om te leveren op die data. Als om welke reden dan ook, de bezorging vertraging ondervindt, Bloompapers is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Wij zullen uiteraard alles in het werk om u te informeren over eventuele vertragingen. Na ontvangst van de geleverde goederen, moet u er zich van vergewissen dat de goederen zich in een goede staat bevinden. Eventuele ontevredenheid met de Goederen moet onmiddellijk worden gemeld via telefoon of e-mail. Mocht een bestelling door uw toedoen niet geleverd kunnen worden dan beslist Bloompapers of dit gecrediteerd wordt. Zorg ervoor dat je zelf alle noodzakelijke maatregelen treft om de levering op de verwachte datum te accepteren. .

Ontvangst van levering

Alle goederen worden grondig gecontroleerd voor verzending om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen en geschikt zijn voor het doel. Maar kijk alle producten voor kleur, design, kwaliteit of onvolkomenheden. Het is essentieel dat dergelijke controles moeten uitgevoerd vóór het snijden of behangen van de rollen, omdat er geen claims zullen worden aanvaard na behangen of snijden van het product. Er zal geen restitutie worden afgegeven voor de zelf gemaakte uren of ingehuurde uren voor het behangen van deze behangen. Mocht uw bestelling aankomen in een minder dan bevredigende toestand, dat wil zeggen de doos is beschadigd tijdens het transport, noteer dit bij het ondertekenen voor de levering.

Als er producten niet in voorraad zijn dan krijgt u bericht bij de eerste gelegenheid. Levering zal gewoonlijk per post of koerier zijn. Alle producten moeten worden betaald voor voorafgaand aan de levering. Als er een korte levertijd of beschadiging van goederen tijdens het vervoer, dient dit door u per email te worden gemeld aan Bloompapers binnen drie werkdagen na levering. Wij zijn niet financieel aansprakelijk voor vertraging in het leveren van de producten, ongeacht de oorzaak.

Algemeen

Intellectuele eigendom en recht van gebruik van U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal c.q. inhoud ingevoerd als onderdeel van de Website, blijven te allen tijde berusten bij ons of onze licentiegevers. Het is u toegestaan deze apparatuur alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk goedgekeurd door ons of onze licentiegevers. U erkent en stemt ermee in dat de materialen en de inhoud op de Website ter beschikking wordt gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u (indien nodig om iets te kopen)dergelijke materialen en inhoud op slechts een computer/ harde schijf download voor dergelijk doel .

Elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van de website is strikt verboden. U gaat ermee akkoord geen (en gaat ermee akkoord niemand helpt of een derde partij faciliteert om) kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, vertonen, distribueren, of een afgeleide van dergelijke materialen c.q. commercieel te exploiteren of te creëren.

Naleving van wetten

De website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een wettige manier. U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot de Website en alle transacties op of via de doorgeleide website. Beperking van de aansprakelijkheid Hoewel we redelijkerwijs streven om de juistheid van de informatie die we plaatsen op de Website te verifiëren, geven wij geen garanties, expliciet of impliciet of met betrekking tot de juistheid ervan. De Website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis zonder enige verklaring of aantekening, en we geven geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet Of, met betrekking tot de Website, of enige transactie die kunnen worden uitgevoerd op of via de Website, met inbegrip maar niet beperkt tot, impliciete garanties van niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, de voorwaarden voor de volledigheid, of enige stilzwijgende garantie voortvloeiend uit transacties, gewoonten of handelspraktijken.

Wij geven geen garantie dat de Website aan uw eisen voldoet of niet onderbroken wordt, tijdig of foutloos werkt en dat defecten worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die het beschikbaar maken vrij zijn van virussen of bugs of vertegenwoordigt de volledige functionaliteit , nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies van inhoud of materiaal geupload of verzonden via de Website.

Voor zover dit toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, verwerpen wij alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet , met betrekking tot de producten. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. Niets in de voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze agenten of werknemers.

Scheiding

Als een deel van de voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar worden geacht, dan zal die bepaling worden geacht te kunnen worden losgemaakt van de voorwaarden en hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van een van de overige bepalingen van de voorwaarden. Verklaring van afstand Geen verklaring van afstand door ons wordt opgevat als een verklaring van afstand van een procedure of volgende inbreuk op enige bepaling.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden gelden voor onze relatie met u. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend en ondertekend door beide partijen. Op deze manier kunnen we voorkomen dat eventuele problemen rond wat Bloompapers en u verwachten te doen. U bevestigt dat, in te stemmen met de voorwaarden te aanvaarden, u heeft vertrouwd op enige representatie op te slaan voor zover deze werden geleverd om TERM nadrukkelijk van deze voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u geen rechtsmiddel met betrekking tot een voorstelling. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze algemene voorwaarden. Niets in deze clausule zal onze aansprakelijkheid beperken of uit sluiten met betrekking tot een frauduleuze of nalatige onjuiste weergave al dan niet een begrip van de voorwaarden.

Jurisdictie en Algemene Zaken

Alle zaken met betrekking tot met een aanbod of overeenkomst voor de aankoop en verkoop van goederen van onze website zullen in het Spaans zijn en worden geïnterpreteerd en bestuurd volgens de Spaanse wet en de Spaanse rechtbanken zijn bevoegd in alle dergelijke zaken. Wij werken onze online winkel voortdurend bij. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde goederen van de website in te trekken. Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Prijzen zijn inclusief BTW. Wachtwoord / Account Security - U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord en account. Wanneer uw bestelling de aankoop van messen of scherpe voorwerpen, zoals behanggereedschapspakket bevat, bevestigt u dat u ouder bent dan 16 jaar.

Toegang

U krijgt toegang tot deze website in overeenstemming met deze Voorwaarden en al uw bestellingen moeten nauwkeurig worden geplaatst in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Registratie

U garandeert dat:

De persoonlijke gegevens die u moet verstrekken wanneer u zich registreert als klant moeten juist, accuraat, actueel en compleet zijn in alle opzichten, en U stemt ermee in niet een andere persoon, entiteit of een valse naam te gebruiken

Onze rechten

Wij behouden ons het recht voor om:

Wijzigen of, tijdelijk of permanent in trekken, deze website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan u en u bevestigen dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een wijziging of intrekking van de Website. de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, en uw voortdurende gebruik van de Website (of enig deel daarvan) een dergelijke wijziging wordt het volgende als uw aanvaarding van dergelijke verandering. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren om vast te stellen of de voorwaarden zijn veranderd. Als u niet akkoord gaat met een wijziging van de voorwaarden dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

Links van derden

Om Verhoogde waarde aan onze gebruikers, kunnen we Zorg voor links naar andere websites of bronnen voor u om toegang te krijgen tot uw eigen goeddunken verwijderen. U erkent en stemt ermee in dat, als u ervoor hebt gekozen de gelinkte website te gaan wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van externe sites of bronnen Dergelijke, en niet bekijken of te onderschrijven en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor (i) Dergelijke privacybeleid van de websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) advertenties, inhoud, producten, goederen of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen of (iii) het gebruik dat anderen van deze websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding of veroorzaakt zou zijn veroorzaakt door of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke reclame, inhoud, producten, goederen of andere materialen of services die beschikbaar zijn Dergelijke externe op websites of bronnen.

Gebruik van de Website

Privacy

Wanneer u winkelt op deze website, vragen wij u om input en zal persoonlijke informatie van u worden verzamelt, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, product selecties en een wachtwoord. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

• Voor het verwerken van uw order; • Voor statistisch- of marktonderzoek om deze Website en onze dienstverlening aan u te verbeteren; • Om de inhoud van websites en advertenties aan te passen; • Om deze website te beheren;

Met uw toestemming kunnen wij u op de hoogte houden van producten of speciale aanbiedingen die interessant kunnen zijn voor u. U stemt ermee in dat u geen bezwaar maakt tegen ons contact met u voor een van de bovengenoemde doeleinden of per telefoon, e-mail of schriftelijk en u bevestigt dat u geen enkele van de bovenstaande doelen beschouwt of zal gaan beschouwen als een schending van een van uw rechten op grond van de privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) Reglement 2003.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij het recht hebben om uw persoonlijke gegevens en/of informatie op verzoek van de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie bij onderzoek van vermeende illegale activiteiten aan deze instanties over te dragen. Wanneer u meedoet aan een van onze wedstrijden of loterijen, dan verstrekt u uw naam, e-mailadres en postadres. De winnaar wordt alleen per e-mail op de hoogte gesteld. Controleer regelmatig of er eventuele updates of wijzigingen zijn in ons privacy beleid.

Gebruiken

Gekochte goederen dienen te worden gebruikt zoals de bedoeling is, en toepassen zoals aangegeven op meegeleverde instructies.

Kleuren

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op onze website. De kleur die u ziet is afhankelijk van uw beeldscherm daardoor kunnen we niet dus garanderen dat de kleur die je ziet, de juiste kleur van het product weergeeft.

Gelieve niet de kleur op het beeldscherm als representatieve kleur te beschouwen, de kleur varieert per monitor. Om de echte kleur te bepalen is het altijd aan te bevelen dat u een monster bestelt voor een meer nauwkeurige weergave.

+

Behangcalculator

De behangcalculator geeft slechts een indicatie weer. Wij raden u aan om altijd uw decorateur te raadplegen alvorens te bestellen als u twijfelt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verkeerde bestellingen na gebruik van deze calculator. Nauwkeurigheid van de inhoud

Bloompapers heeft er alles aan gedaan om de inhoud van deze website te controleren om er zeker van te zijn dat alle gegevens juist zijn, vooral met betrekking tot opgegeven prijzen en productbeschrijvingen. Bestellingen worden alleen geaccepteerd indien er materieel verschil bestaat met betrekking tot details, prijzen en geciteerde beschrijvingen. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats na verzending van de bestelde producten.

Alle maten en afmetingen zijn bij benadering, maar we doen er alles aan doen om te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Schade aan uw computer

Bloompapers heeft alles in het werk gezet om er voor te zorgen dat deze website vrij is van defecten of virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website geen schade aan uw computer zal veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om de noodzakelijke virusscanner/firewall te gebruiken om uw computer te beschermen.

Bloompapers is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze website.